Rechercher des projets européens

Nätverk för offentliga ledares kompetensutveckling
Date du début: 31 déc. 2004, Date de fin: 29 juin 2007 PROJET  TERMINÉ 

Utveckla och etablera nätverk för kompetensutveckling av offentliga ledare i Inre Skandinavien. Knyta offentliga organisationer i Inre Skandinavien till program för vidareutbildning och utveckla tilläggstjänster för regionens behov av kompetensutveckling.

Coordinateur

Details