Rechercher des projets européens

Näringsdrivna VinterRegioner (NVR)
Date du début: 14 sept. 2010, Date de fin: 27 févr. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Förprojektet ska titta på möjligheten att arbeta med innovationssystem och klusterbildningar (mellan offentliga och privata aktörer) för att stärka regionerna, göra dem mer konkurrenskraftiga och främja näringslivets utveckling. Östersund/Åre och Lillehammer har många spännande olikheter som genom ett organiserat utbyte kan lära och stärka båda regionerna i deras utveckling. Regionen har en stor potential att bli en ledande vintersportregion i Europa. Förprojektet ska också titta på kopplingen mellan FoU och näringslivsutveckling. Förprojektets syfte är att hitta former för ett aktivt samarbete genom kartläggning av befintliga aktörer och ett utbyte av erfarenheter vad gäller t.ex. marknadsföring, tillgänglighet, paketering och tidigare samverkansprojekt/kluster.

Coordinateur

Details

  • 31.7%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website