Rechercher des projets européens

lsko-česká setkání s nezávislým kinem (Polsko-česká setkání s nezávislým kinem)
Date du début: 30 avr. 2010, Date de fin: 29 avr. 2012 PROJET  TERMINÉ 

Ze zkušeností z práce s mládeží lze pozorovat potřebu pořádání workshopů a setkání spojených s filmovým uměním. Mládež v rozhovorech často zdůrazňuje absenci aktivit tohoto typu na našem území a deklaruje zájem o účast na programech spojených s filmovým uměním. Rovněž vzhledem ke stálému rozvoji nových technik a rostoucímu zájmu o amatérské a nezávislé kino se lze domnívat, že se projekt setká s nadšeným přijetím ze strany milovníků filmu. Podobné názory vyjadřoval během setkání partner, můžeme se tedy domnívat, že se projekt setká s velkým zájmem i ze strany mladých českých filmařů. V rámci projektu se plánuje uspořádání dvouletého cyklu rozmanitých aktivit, které se budou konat jak v Ostravě, tak v Jelení Góře. Hlavními aktivitami projektu budou: Mezinárodní festival studentských filmů OSTRAVA-PICTURE (v listopadu 2010 a 2011), Mezinárodní filmový festival ZOOM - PŘIBLÍŽENÍ v Jelení Góře (únor 2011 a 2012) a doprovodné polsko - české filmové workshopy pro mládež (celkem 4 ročníky - 2 v ČR a 2 v Polsku). Dále se v průběhu celého trvání projektu plánuje uspořádání uměleckých (koncerty) a vzdělávacích aktivit: setkání s polskými filmovými tvůrci v Ostravě a českými tvůrci v Jelení Góře, promítání hodnotných filmů, včetně nezávislých, v partnerských zemích, a také promítání oceněných filmů jako zakončení festivalových soutěží, semináře a workshopy věnované filmům, diskusní panely a integrační akce. Předpokládá se, že do každého ročníku projektu se zapojí zhruba 100 účastníků a cca 1000 diváků.

Coordinateur

Details

  • 85%   147 217,34
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires