Rechercher des projets européens

lesie w garnku (Polesie w garnku)

Współpraca kobiet w obszarze Euroregionu Bug jest ograniczona wieloma czynnikami formalnymi, mentalnymi i prawnymi. Brak jest projektów kierowanych docelowo do kobiet, stymulujących rozwój współpracy między formalnymi i nieformalnymi organizacjami kobiecymi. Pomysł na realizację projektu, którego odbiorcami będą głównie kobiety jest pochodną naturalnych potrzeb i oczekiwań tej grupy społecznej. Projekt zakładał cykl warsztatów kulinarnych pn. Kresowe przysmaki przyprawione tradycją. W trakcie warsztatów kobiety miały możliwość do wspólnej nauki gotowania potraw regionalnych, wymiany doświadczeń oraz przełamania barier mentalnych. Jeden warsztat przeprowadzony został w gminie Świtaź w formie promocji wspólnej kuchni kresowej. Wspólne gotowanie było okazją do spotkania się dwóch, a niekiedy nawet trzech pokoleń Ukraińców i Polaków, rozmów przy stole zastawionym potrawami kuchni regionalnej. Końcowym produktem mikroprojektu jest dwujęzyczna publikacja kulinarna pt. Polesie w garnku zawierająca najbardziej charakterystyczne przyprawy kresów po obu stronach Bugu

Coordinateur

Details

1 Participants partenaires