Rechercher des projets européens

íprava dokumentace a projektu - Stavební úpravy objektu Koliby Zdechov (Príprava dokumentace a projektu - Stavební úpravy objektu Koliby Zdechov)
Date du début: 30 nov. 2004, Date de fin: 30 oct. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Cílem projektu je príprava projektové dokumentace pro stavební úpravy objektu Koliby Zdechov, kde budou konány kulturní a sportovní akce se slovenskou stranou, které jsou již dnes tradicní. Dále bude projektová dokumentace uzpusobena tak, aby došlo k rozšírení ubytovacích kapacit. Obec Zdechov leží na síti cyklotras a bežeckých tratí, které ji propojují se Slovenskem, proto se jeví orientace na služby cestovního ruchu jako opodstatnené.

Coordinateur

Details

  • 75%   529 462,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

3 Participants partenaires