Rechercher des projets européens

Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu
Date du début: 31 mars 2011, Date de fin: 29 sept. 2012 PROJET  TERMINÉ 

Projekt bol ďalšou etapou tvorenia územnej štruktúry spolupráce s názvom Sieť miest Karpatského euroregiónu, ako aj pokračovaním takého istého projektu. Boli vypracované pravidlá spolupráce v rámci Siete a boli vytvorené technické možnosti na vykonanie teleprenosu týkajúceho sa spolupráce. Vďaka využitiu inovačných informačných techník bola zabezpečená efektívna spolupráca, ako aj spoľahlivá komunikácia medzi samosprávami a inštitúciami združenými v Sieti na poľskej a slovenskej strane. Kontakty nadviazané v rámci projektu boli začiatkom ďalších spoločných projektov v rámci Programu (10 mikroprojektov), a taktiež spolupráce s ďalšími mestami, vrátane tých z Ukrajiny a Maďarska.Projektoví partneri: Mesto Humenné (VP), Združenie Karpatský Euroregión Poľsko, Združenie Karpatský Euroregión Slovensko Sever, Metská obec Przemyśl, Metská obec Przeworsk, Obec Lesko, Mesto Jasło, Mesto Snina, Mesto Medzilaborce,Metská obec Ustrzyki Dolne,Mesto Vranov nad Topľou, Mestská Obec Jarosław, Obec Boguchwała Achievements: Projekt bol ďalšou etapou tvorenia územnej štruktúry spolupráce s názvom Sieť miest Karpatského euroregiónu, ako aj pokračovaním takého istého projektu. Boli vypracované pravidlá spolupráce v rámci Siete a boli vytvorené technické možnosti na vykonanie teleprenosu týkajúceho sa spolupráce. Vďaka využitiu inovačných informačných techník bola zabezpečená efektívna spolupráca, ako aj spoľahlivá komunikácia medzi samosprávami a inštitúciami združenými v Sieti na poľskej a slovenskej strane. Kontakty nadviazané v rámci projektu boli začiatkom ďalších spoločných projektov v rámci Programu (10 mikroprojektov), a taktiež spolupráce s ďalšími mestami, vrátane tých z Ukrajiny a Maďarska.

Coordinateur

Details

Projet Website

12 Participants partenaires