Rechercher des projets européens

ilotprojekt, Naturbaserade upplevelser och arrangemang (Pilotprojekt, Naturbaserade upplevelser och arrangemang)
Date du début: 31 déc. 2005, Date de fin: 29 nov. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Åre och Meråker har tidigare genomfört gränsöverskridande projekt med syfte att öka samarbetet och flödena över gränsen. Samarbetet har varit framgångsrikt och har skapat vilja att fortsätta med detta. Mellan kommunerna finns likheter och områden med gemensam utvecklingspotential, ett utvecklingsområde är turism och upplevelsenäringen i den gemensamma naturen. I både Tröndelag och Jämtland har regionala utvecklingsplaner med tydliga fokus upprättats. Bland prioriterade teman finns det mittnordiska samarbetet med en hållbar strategi. Projektet ska medverka till att naturbaserade upplevelser och arrangemang i regionen ökar i omfång och kvalitet. För att nå detta ska projektet stimulera till gemensamma synsätt och öka förutsättningarna för att integrera aktiviteter och kvalitetssystem över gränsen. På sikt ska detta ge synergieffekter både för de boende i regionen och för upplevelse- och reselivsnäringen.

Coordinateur

Details