Rechercher des projets européens

hloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a Rudy Wielki (Polsko) (Prohloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a Rudy Wielki (Polsko))
Date du début: 30 août 2005, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Náplní projektu je prohloubení spolupráce občanů a spolků z družebních vesnic Bolatice a Rudy, formou společných setkání zástupců obou obcí, škol, členů spolků, ale i občanů. Tato setkání budou probíhat v průběhu celého roku v Bolaticích a na programu bude zejména výměna zkušeností, společné vzdělávání, ale také vzájemná prezentace užitečných informací, tradic, atd...

Coordinateur

Details

  • 75%   148 125,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires