Rechercher des projets européens

Gränsvandring
Date du début: 31 mai 2008, Date de fin: 29 sept. 2011 PROJET  TERMINÉ 

De båda sökande institutionerna ska skapa ett svensk-norskt nätverk gällande migrationsrörelser mellan länderna och den gemensamma historien kring emigrationen till Amerika. Projektet ska bygga upp ett datasystem, så att informationen mellan institutionerna lätt kan nås via Internet. Projektet inriktas mot: insamling, bevarande, forskning och spridning av förvärvad kunskap. Det är projektets intentioner att allt det material, som skapats av de två institutionerna genom projektet ska göras tillgängligt för forskning på alla nivåer från gräsrot till akademisk forskning. Materialet ska bli ett lättåtkomligt underlag som visar en viktig del i ländernas kulturarv.

Coordinateur

Details

  • 25.6%   416 667,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website