Rechercher des projets européens

Geografisk informasjonstilpa ning Norge Sverige (GITS)
Date du début: 28 févr. 2002, Date de fin: 27 févr. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Prosjektet skal etablere et effektivt samarbeid mellom kartverkene og sørge for at geografisk informasjon er dekkende, enhetlig og lett anvendelig på tvers av landegrensen. Prosjektet skal etablere en felles digital riksgrense basert på et felles referansesystem og en felles datamodell som spesifiseres innenfor prosjektet. Eksisterende geografiske databaser skal tilpasses den nye grensen på grunnlag av felles produksjonsrutiner som utvikles innenfor prosjektet. Prosjektet skal også legge til rette for enklere overføring og anvendelse av kartverkenes geografiske informasjon.

Coordinateur

Details