Rechercher des projets européens

Fiskeland 2004-2005
Date du début: 30 avr. 2004, Date de fin: 30 déc. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Genom samverkan utveckla gränsområdet till en attraktiv, ekonomisk bärkraftig och hållbar sportfiskeregion både nationellt och internationellt.

Coordinateur

Details