Rechercher des projets européens

dpora aktivit vedoucích k rozvoji spolupráce podnikatelů a orgánů místních samospráv v Karviné a Jastrzębie-Zdrój (Podpora aktivit vedoucích k rozvoji spolupráce podnikatelů a orgánů místních samospráv v Karviné a Jastrzębie-Zdrój)
Date du début: 31 août 2005, Date de fin: 30 mars 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je zaměřen na vybudování tradice pravidelného setkávání zástupců místních samospráv a podnikatelských subjektů z měst Karviná a Jastrzębie-Zdroj s cílem vytvoření efektivního informačního systému, v rámci kterého bude docházet ke spolupráci za účelem zvýšení hospodářského potenciálu a ekonomického růstu včetně dalších aktivit majících pozitivní vliv na život obyvatel v předmětné příhraniční oblasti. Stěžejním bodem tohoto projektu je společenské setkání, jenž se uskuteční v prosinci roku 2005. Tohoto setkání se zúčastní zástupci samosprávy, podnikatelské sféry a organizací podporujících rozvoj podnikání a to z Karviné a Jastrzębia-Zdrój.

Coordinateur

Details

  • 75%   118 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires