Rechercher des projets européens

dpora a rozvoj partnerské spolupráce Jawor - Turnov (Podpora a rozvoj partnerské spolupráce Jawor - Turnov)
Date du début: 31 mars 2008, Date de fin: 30 déc. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Partnerská spolupráce Jaworu i Turnova trvá již víc než 9 let. Doposud se soustředila především na výměny zkušeností, informací a realizaci společných kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit. Při konání těchto akcí se však partneři potýkali s velkými problémy při hledání vhodných prostor pro tyto aktivity, což je nutilo k tomu, že se společné akce mohly omezit pouze na takové, které probíhají pod otevřeným nebem nebo na městských sportovištích. Plány rozvoje další spolupráce zahrnují uspořádání významných společných akcí, které vyžadují příslušné organizační zázemí, jež mohou zajistit pouze přiměřeně vybavená kulturní zařízení. Proto se zástupci Jaworu a Turnova rozhodli pro realizaci společného projektu, kdy bude současně s uskutečněním společných aktivit, zároveň řešena také problematika vybavení nezbytného pro jejich realizaci. Vybavení zakoupené v rámci projektu bude sloužit pro organizační zabezpečení společných akcí, ale zároveň také bude zdarma poskytováno ostatním organizacím a institucím z Jaworu a Turnova, které realizují společné aktivity. Na organizování společných přeshraničních akcí se doposud v rámci spolupráce obou měst podílely kulturní organizace, založené a vlastněné městy - Kulturní centrum Střelnice (KC Střelnice) v Turnově a Jaworski Ośrodek Kultury. V rámci projektu se předpokládá: Aktivita I Festivaly přátelství v Jaworu a Turnově, Aktivita II. Buďme spolu - nová společná aktivita pro handicapované osoby, Aktivita III. Co nás spojuje, co nás rozděluje - aktivity zaměřené na mládež. Aktivita IV. Povím Ti svou pohádku - aktivity zaměřené na děti. Úkol V. Závěrečná konference projektu - shrnutí realizace projektu a jeho výsledků. Podrobný popis aktivit v rámci úkolů obsahuje příloha k žádosti - č. 21. Achievements: Tento projekt společně realizovali dva čeští a dva polští partneři, kteří tím navázali na předchozí dlouholetou spolupráci. V rámci tohoto společného projektu byly zorganizovány během 2,5 roku různorodé společenské a kulturní aktivity jako festivaly přátelství v Jaworu a Turnově, nová společná aktivita pro handicapované osoby Buďme spolu, koncerty, literární a výtvarné soutěže zaměřené na děti a mládež a závěrečná konference projektu. Akce na sebe logicky navazovaly a zapojilo se do nich více než 2 300 účastníků. Projekt byl tak výjimečný nejen množstvím partnerů, zapojených účastníků ale i akcí samotných. Součástí projektu bylo rovněž vybavení prostor projektových partnerů (mobiliář, osvětlení, ozvučení a audiovizuální a multimediální zařízení), aby vyhovovaly konání všech měkkých aktivit. Realizací projektu byl naplněn hlavní cíl projektu v podobě podpory a rozvoje přeshraniční spolupráce měst Jawor a Turnov v oblasti rozvíjení mezilidských kontaktů, společenských aktivit, kulturních a volnočasových akcí. Prostřednictvím dílčích aktivit byly vytvořeny podmínky pro zkvalitňování přeshraniční spolupráce obou měst, do spolupráce byly také zapojeny další subjekty (např. školy, knihovny, NNO aj.) pro navazování nových přeshraničních kontaktů a rozvíjení dalších společných projektů.

Coordinateur

Details

  • 85%   385 056,20
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

3 Participants partenaires