Rechercher des projets européens

Cross-border cooperation between females in Hedmark and Värmland (Gränssamarbete skogskvinnorna i Hedmark och Värmland)
Date du début: 25 févr. 2004, Date de fin: 27 févr. 2005 PROJET  TERMINÉ 

De to organisasjonene skal etablere et nettverk. Søkerne vil videre i fellesskap gjennomføre en internasjonal konferanse ”8th International Meeting for Women in Forestry” i tidsrommet 30. mai 2004 – 5. juni 2004. Partene skal legge grunnlaget for videre samarbeid høsten 2004.

Coordinateur

Details