Rechercher des projets européens

Country of fishing (Fiskeland)
Date du début: 30 avr. 2002, Date de fin: 30 déc. 2003 PROJET  TERMINÉ 

I gränsområdet Dalsland-Inre Østfold ska förutsättningarna att driva fisketuristiska företag i det gemensamma sjösystemet Dalslands kanal – Haldenvassdraget stimuleras. Detta kommer bl a att göras genom att fler stugägare hyr ut sina fritidshus, servicen inkl.sjösättningsramper kommer att utvecklas, marknadsföringen kommer att samordnas över riksgränsen och kopplas till Regionen / Västsvenska Turistrådet. Fiskeföretagare/entreprenörer kommer att få utbildning och fiskevårdande insatser kommer att genomföras

Coordinateur

Details