Rechercher des projets européens

Border life (Grenseliv)
Date du début: 31 déc. 2003, Date de fin: 30 déc. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Framtagande och sändning av en serie TV-program för att dokumentera den svensk-norsk historiska utvecklingen. Detta ska ske i anslutning till markeringen av unionsupplösningen som äger rum sommaren 2005.

Coordinateur

Details