Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

znejme se - Poutní místo Homol (Poznejme se - Poutní místo Homol)

Date du début: 31 juil. 2005, Date de fin: 29 nov. 2006,

Projekt je zaměřen na zpřístupnění areálu barokního poutního kostela se schodištěm na vrchu Homol. Památkově chráněný areál bude připojen na síť státních a krajských silnic a na síť cyklistických a turistických stezek. Součástí projektu je doplnění parkovacích ploch a úprava veřejných prostor včetně doplnění mobiliáře a informačního systému.
Voir le projet

 2