Rechercher des projets européens

6 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
We aim to ENHANCE THE ECONOMIC AND SOCIAL PERFORMANCE OF CITIES AND THEIR RURAL HINTERLANDS and to establish better functional links between urban communities and rural production in the NWE area. We translate this general aim into 3 objectives: Objective 1: To enhance the SOCIAL relationships between urban communities and adjacent rural areas. enabling cross-sector cooperation and ultimately ...
Voir le projet

 17

 TERMINÉ 

Towards Sustainable and Tasty Food in Europe (Taste 2 Seas)

Date du début: 31 janv. 2014, Date de fin: 30 janv. 2015,

The Taste2Seas clusters will work on food-related themes, and more specifically:- Process Innovation: towards more sustainable production methods, guaranteeing food and nutrition security, delivering fresher, healthier and tastier local produce to consumers.- Supporting local economies: Giving consumers access to local produce and meanwhile reducing the carbon footprint. Producing locally is also ...
Voir le projet

 15

 TERMINÉ 

Samen TeRug de bOer op (STRO)

Date du début: 31 mars 2011, Date de fin: 30 mars 2014,

Het project Samen TeRug de bOer op (STRO) werkt de methode van Groene Zorg verder uit en wil het in de toekomst nog krachtiger maken. Groene zorg combineert de landbouwsector met de zorg voor mensen uit kwetsbare groepen. Hier concreet in dit project is het de bedoeling om deze agrarische sector en de zorgsector nog beter op elkaar af te stemmen zodat ze beter elkaar kunnen verrijken, therapeutisc ...
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 

Invasieve Exoten

Date du début: 30 sept. 2009, Date de fin: 29 sept. 2012,

De laatste jaren is er een toename van planten en dieren die van nature niet in onze streken voorkomen. Sommige uitheemse soorten vermeerderen zich zo massaal dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Naast ecologische veroorzaken deze invasieve exoten ook economische schade. Soms leiden ze bovendien tot veiligheids- of gezondsheidsproblemen.In dit project wordt voor het eerst ...
Voir le projet

 24

 TERMINÉ 

GROEI.kans!

Date du début: 31 mars 2009, Date de fin: 30 mars 2012,

Dit project beoogt het meetbaar versterken van de plattelandseconomie door de professionalisering van het multifunctioneel ondernemerschap (MURO) in een multifunctioneel platteland. De rurale ondernemers worden gestimuleerd tot professionalisering en innovatie in hun ondernemerschap en in de vermarkting van hun producten. De innovatie die daarvoor aangewend wordt, noemen we systeeminnovatie waarb ...
Voir le projet

 25

 TERMINÉ 

Soorten als drager van Biodiversiteit (SOLABIO)

Date du début: 30 sept. 2008, Date de fin: 30 mars 2012,

De naam SOLABIO is de afkorting van Soorten en Landschappen en de dragers van de BIOdiversiteit. Samen met 27 partners uit Vlaanderen en Nederland zetten ze zich in voor het behoud van onze soorten. In veel gevallen gaat het om dezelfde bedreigde soorten groepen. SOLABIO ijvert voor afstemming en kennisuitwisseling tussen de verschillende organisaties. Bij die activiteiten proberen de projectpartn ...
Voir le projet

 27