Rechercher des projets européens

2 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Stromy v Trojzemí

Date du début: 30 avr. 2006, Date de fin: 29 avr. 2007,

Projekt je zaměřen na zlepšení životního prostředí - ochranu přírody a práci s veřejností, zároveň nepřímo na rozvoj cestovního ruchu. V rámci projektu jsou plánovány následující aktivity: 1. geodetické zaměření jedné z nejstarších dubových alejí ve Střední Evropě, podél cyklotrasy Žitavská ulice-Trojzemí-Bogatynia 2. zpracování dendrologických posudků pro stromy v aleji na české i polské stran ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Projekt vytváří a podporuje systematickou práci Svazku tří měst Malý trojúhelník, přispívá k založení a rozvoji spolupracujících systémů na obou stranách hranice. Společným cílem je zmírnit okrajový charakter této oblasti Trojzemí a tím zlepšit kvalitu života. Projekt je zaměřen na realizaci společného rozvojového plánu Svazku tří měst a snahou je rozvoj hospodářského potenciálu našeho sociálně ...
Voir le projet

 2