Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Projektet ska öka kunskapen om vilka effekter förändrade kommunikationsmöjligheter får för det öst-västliga stråket från Atlanthamnarna i Nordland, genom Västerbotten och över Kvarken och till Österbotten och vidare genom Finland och vidare genom Finland till Ryssland, Kina och Östeuropa. Syftet är att samordna befintlig kunskap och att driva kunskapsutvecklingen vidare kring öst-västliga kommunik ...
Voir le projet

 3