Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
... dnotné Evropy je úzká spolupráce států EU a jejich regionů ležících na vnitřních (ale i vnějších) hranicích EU. V současné době je spolupráce mezi partnerskými regiony Moravskoslezského kraje (MSK), Slezského (SV) a Opolského vojvodství (OV) na dobré úrovni, přesto se realizuje spíše nahodile. Z toho důvodu je pociťován nedostatek systematické koncepce a systémové spolupráce mezi jednotlivými subj ...
Voir le projet

 3