Rechercher des projets européens

4 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Sense of Light

Date du début: 2 oct. 2016, Date de fin: 1 déc. 2018,

The project wants to benefit from the worldwide spread of passion towards photography, use this growing hobby as tool and resource to create learning opportunities, increase the sensitivity of people towards negative social and environmental phenomena in society, but also use it to develop creative economy in important areas of tourism, culture, environment and urban/rural development. The ulti ...
Voir le projet

 7

 TERMINÉ 

Life from Soil

Date du début: 1 sept. 2015, Date de fin: 31 août 2017,

The "Life from Soil" project is a collaborative approach of 9 partners from 9 European countries. They want to support local sustainability, rural communities and vulnerable target groups through tailored, open-source and tested education processes. The partnership represent all geographic parts of European Union and various non-formal and formal educators active in agricultural, horticu ...
Voir le projet

 9

 TERMINÉ 

Od INTERREGU k Evropské přeshraniční spolupráci

Date du début: 28 févr. 2007, Date de fin: 28 févr. 2008,

Předmětem projektu jsou dva dvoudenní semináře českých a polských nestatních neziskových organizací (NNG), které se aktivně zapojují a podílejí na vytváření občanské společnosti, rozvoji kulturního, sociálního a ekonomického prostředí příhraniční oblasti Orlických hor. Hlavními tématy obou seminářů je podpora místních iniciativ s cílem napomoci posílit endogenní faktory rozvoje území, stimulovat ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Společnou cestou k rozvoji venkova

Date du début: 31 août 2006, Date de fin: 29 nov. 2006,

Předmětem projektu je několikadenní konference českých a polských místních akčních skupin, které se svojí aktivní činností podílejí na ekonomicko-sociálním rozvoji příhraniční oblasti Orlických hor. Hlavním tématem této konference je rozvíjení další vzájemné spolupráce těchto organizací s cílem postupně vymanit území česko - polského pohraničí z izolace v rámci národních ekonomik a tím zlepšit ...
Voir le projet

 2