Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Projekt je zameraný na budovanie siete partnerských organizácií v oblasti prevencie úrazov, kriminality a násilia, riešenia krízových situácií a poznania práce záchranárov v poľsko-slovenskom pohraničí. Špecifické ciele: 1. Zvýšené povedomie detí, mládeže a dospelých cezhraničného regiónu o záchranárstve, prevencii úrazov a riešení kriminality a násilia 2. Zlepšená propagácia záchranárskej problem ...
Voir le projet

 3