Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
In het grensgebied van West- en Oost-Vlaanderen met Zeeuws-Vlaanderen, op de grens van klei met zand, werden op verschillende plaatsen verdedigingswerken aangetroffen. Deze verdedigingswerken, zoals forten, bolwerken en linies hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Zij zijn de stille getuigen van de strijd om de heerschappij van de Lage Landen tijdens de Ta ...
Voir le projet

 7