Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Spolu pro byznys

Date du début: 31 déc. 2012, Date de fin: 30 déc. 2014,

Vytvoření jednotného společného trhu je jedním z hlavních cílů Evropské Unie. Základními překážkami k dosaženítohoto cíle v česko-polském pohraničí jsou:- jazykové rozdíly,- neznalost právních předpisů platných v sousedním státě,- neznalost specifik trhu sousedního státu.Projekt řeší výše uvedené problémy. Ve výsledku realizace projektu vzniknou informační nástroje k propagaci principů podnikání v ...
Voir le projet

 2