Rechercher des projets européens

7 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Přesto že přeshraniční spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a Opolským vojvodstvím již několik let živě funguje, stále existují deficitní oblasti, ve které lze úspěšně rozvíjet vzájemné kontakty a partnerství. Jednou z oblastí, kde je obrovské rozvojový potenciál rozvoje přeshraničních vztahů je hospodářská spolupráce. Je zde mnoho příležitosti pro spolupráci institucí a organizací působících v ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Léto v pohraničí

Date du début: 31 janv. 2013, Date de fin: 30 oct. 2013,

Opolské vojevodství společné s Olomouckým krajem spojuje zeměpisné sousedství, historické a kulturní kořeny. Spolupráce obou regionů probíhá na mnoha úrovních a právě proto je normální, že jsou připravovány další společné iniciativy. Tento projekt reaguje na potřebu posilovaní přeshraničních vztahů, spolupráce a také propagace zajímavosti, ze kterých jsou známy regiony na obou stranách hranice. ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Cestování časem

Date du début: 31 janv. 2010, Date de fin: 29 juin 2013,

Projekt se zaměřuje na posilování významu cestovního ruchu v Olomouckém kraji a Opolském vojvodství. Vytváří společnou marketingovou kampaň "Cestování časem", kterou synergicky doplňují investiční aktivity dalších zapojených partnerů (rekonstrukce historických objektů, tvorba nových muzejních expozic). Turisté z obou příhraničních regionů budou moci navštívit jak nově vzniklé atraktivity partnerů ...
Voir le projet

 6

 TERMINÉ 
... a jejich regionů ležících na vnitřních (ale i vnějších) hranicích EU. V současné době je spolupráce mezi partnerskými regiony Moravskoslezského kraje (MSK), Slezského (SV) a Opolského vojvodství (OV) na dobré úrovni, přesto se realizuje spíše nahodile. Z toho důvodu je pociťován nedostatek systematické koncepce a systémové spolupráce mezi jednotlivými subjekty navzájem. Jednoznačně lze deklarovat, ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Kulturní dědictví - společná úloha.

Date du début: 31 déc. 2008, Date de fin: 30 déc. 2010,

Partnery jsou vzájemně sousedící příhraniční regiony s bohatým kulturním dědictvím ovlivňujícím jejich turistickou atraktivitu. Úroveň znalostí obyvatel o památkách sousedního regionu je velmi nízká. Chybí společná propagace historického a kulturního potenciálu. I přes existující spolupráce mezi místními komunitami chybí aktivity, které by přispěly ke posílení přeshraničních kontaktů obyvatel v ob ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Zvýšení přeshraniční dostupnosti Nysa - Rejviz

Date du début: 30 avr. 2008, Date de fin: 30 oct. 2010,

Příhraniční oblast Opolského vojvodství a Olomouckého kraje tvoří rekreační a turistické plochy s dobře rozvinutým ubytovacím, stravovacím a sportovním vybavením, vhodné k celoroční rekreaci obyvatel obou zemí. V prosinci 2007 Polsko a Česká republika vstoupily do Schengenského prostoru a hranice obou zemí se otevřely. S tím souvisí zvýšená automobilová doprava. K rozvoji regionu přispívá, kromě d ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Zvýšení přeshraniční dostupnosti Vidnava - Paczków

Date du début: 30 avr. 2008, Date de fin: 29 nov. 2009,

Příhraniční území Olomouckého kraje a Opolského vojvodství jsou tradičním turisticko-rekreačním regionem s bohatou sítí ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení, které vytváří ideální podmínky pro aktivní odpočinek a volnočasové aktivity turistů z obou stran hranice.Další rozvoj příhraničních oblastí je podmíněn zlepšením dopravní dostupnosti tohoto území. V souvislosti se vstupem Polska a ...
Voir le projet

 3