Rechercher des projets européens

4 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Revitalizace hraniční řeky Olše

Date du début: 31 juil. 2009, Date de fin: 30 déc. 2010,

... e partnerské obce aktivně připojily. Mimo jiné na základě tohoto dokumentu obec Goleszów zahájila investiční akci spojenou s výstavbou kanalizační sítě v osadě Puńców. Dosud bylo zhotoveno 18 554 m kanalizační sítě, ke které bylo připojeno 261 obytných budov. Zbývající k další realizaci část, což je "III. etapa Úkol č.2 spolu s kanalizaci podél ulic Długa a Owocowa" je zahrnutá do toho projektu a ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Projekt řeší zavedení společného příhraničního protipožárního systému, který bude zaměřen na spolupráci v oblasti prevence, vytváření účinných metod, předávání zkušeností a dobrých praktik a na společném využívání techniky. Podobný česko-polský systém dosud v regionu nefunguje, projekt je v tomto směru pilotní a inovativní. Na vytváření společného systému se budou podílet také dobrovolní hasiči n ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Celem projektu jest ochrona wód granicznej rzeki Olzy poprzez zlikwidowanie spływu nieoczyszczonych ścieków do rzeki Puń cówki będącej prawym dopływem rzeki Olzy. Projekt polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej o długości 4 266mb, w miejscowości Puńców. Planowanych do podłączenia jest 59 budynków. Z kanalizacji skorzysta 300 osób. Budowa w/w kana lizacji bezpośrednio wpłynie na czystość gra ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Celem projektu jest ochrona wód granicznej rzeki Olzy poprzez zlikwidowanie spływu nieoczyszczonych ścieków do rzeki Puń cówki będącej prawym dopływem rzeki Olzy. Projekt polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej o długości 11 919mb, w miejscowości Puńców. Planowanych do podłączenia jest 150 budynków. Skorzysta z kanalizacji 600 osób. Budowa w/w kana lizacji bezpośrednio wpłynie na czystość g ...
Voir le projet

 2