Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

HASIČSKÉ ZÁVODY V PŘÍHRANIČÍ ČESKO-POLSKÉM

Date du début: 31 mai 2006, Date de fin: 30 oct. 2006,

projekt bude uskutečněn v roce 2006v oblasti spolupráce českých a polských dobrovolných hasičských sborů v rámci zaměření na kulturní, sportovní výměnu a spolupráci v práci s mládeží. zahrnuje organizaci společenských česko-polských hasičských závodů, jejiž efektem je dlouhodobá spolupráce mezi hasičskými organizacemi, přinášející hodnoty vzájemným poznáním jakož i výměnou hasičkých zkušeností a ...
Voir le projet

 2