Rechercher des projets européens

5 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Odborná praxe v zahraničí

Date du début: 23 août 2016, Date de fin: 22 sept. 2017,

Students from the Secondary School of Gastronomy and hospitality services , specifically students specialized in hotel services, businessstudies and vocational students specialized in cooking, waitressing and confectioning will be joined into the project in two runs. The school would like to provide the students with an opportunity to take part in a foreign training course focused on their field ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Za zkušeností a poznáním do zahraničí

Date du début: 22 août 2014, Date de fin: 21 août 2015,

Students from the Secondary School of Gastronomy and hospitality services , specifically students specialized in hotel services, businessstudies and vocational students specialized in cooking, waitressing and confectioning will be joined into the project in two runs. The school would like to provide the students with an opportunity to take part in a foreign training course focused on their field ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Kultura a sport v polsko-českých barvách

Date du début: 31 mars 2013, Date de fin: 30 mai 2015,

... chy a Dolní Slezsko společně dějinami, přerušenými pouze v dobách diktatur. Po roce 1990 se otevřel prostor pro různé společensko - sportovní aktivity. Jmenovaní tři partneři se snaží prostřednictvím dotací EU obnovit přetrhané vazby historické i lidské. Široký záběr projektů je jedinou možností, jak oslovit co největší skupiny obyvatel, to dává šanci k lepšímu využití poskytnutých prostředků. Pře ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 
Obce realizující projekt mají velké turist., přírodní a geologické bohatství (mj. Český Ráj, Soví hory a region Novoměstska),které jsou málo využívané v propagaci.Tyto obce se liší v mnoha společ., zeměpis. a ekonom. aspektech:obec Bohuslavice (1000 obyv.) má snahu propagovat turistické, přírodní a kulturní bohatství a zároveň poznat souseda, obec Pieszyce (10000 obyv.)-vedoucí partner řeší nezamě ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Date du début: 8 juin 2005, Date de fin: 29 juin 2006,

W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont wieży im. M. Orłowicza na szczycie Wielkiej Sowy, która została wybudowana w roku 1906 jako Wieża Bismarcka wraz z zagospodarowaniem pobliskiego terenu, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności ruchu turystycznego wokół Wielkiej Sowy zarówno wśród turystów polskich jak i czeskich. Projekt ma na celu przybliżenie Czechom walorów przyrodniczych jak i ...
Voir le projet

 2