Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Rusbehandling, ettervern og oppfølging

Date du début: 30 juin 2009, Date de fin: 30 déc. 2009,

I processen fram mot en hovedsøknad er det viktigt at prosjektet presiserer hvilke brukergrupper kompetansenettverket skal arbeide mot og at grenseoppgangene mellom helsefremming-forbygging og rehabilitering-behandling klargjøres. Prosjektet har som målsettning å få til et hovedprosjekt. I initieringsfasen skal prosjektet kartlegge og komme i dialog med organisasjoner, offentlige myndigheter og an ...
Voir le projet

 1