Rechercher des projets européens

15 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

New volunteers nest

Date du début: 1 mai 2016, Date de fin: 31 mars 2018,

The New volunteers nest is a safe place of cooperation and personal development for volunteers from different nationalities. It is dedicated not only to EVS volunteers but it includes also Czech and Roma volunteers cooperating with hosting organizations. This creates space for intercultural understanding and European togetherness via peer learning. Each person from the team individually brings the ...
Voir le projet

 27

 TERMINÉ 

Ochrana vod povodí řeky Metuje v Kudowě Zdrój a Náchodě

Date du début: 31 oct. 2012, Date de fin: 29 nov. 2013,

Města Kudowa Zdrój a Náchod mají zkušenosti ve spolupráci v oblasti životního prostředí. Dosud probíhala spolupráce v oblasti ochrany vod (2 projekty v rámci INTERREG a OPPS) a hospodaření s odpady (2 projekty OPPS). Významným prvkem projektů bylo vzdělávání a podpora ekologických postojů, protože partneři jsou si vědomi, že přírodní hodnoty jsou nejdůležitějším bohatstvím regionu a umožňují jeho ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
... ivní. Příkladem vzorové spolupráce bude, že Město Náchod nakoupí sekačky s mulčovací funkcí (čímž se sníží množství bioodpadů), tyto stroje budou používány oběma partnery. Tím způsobem polská strana převezme řešení realizované partnerem.Výsledkem I. etapy projektu bylo zvýšení množství tříděných odpadů, které jsou shromažďovány v technických službách měst Kudowa Zdrój a Náchod. Z toho důvodu je dů ...
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 
Silniční infrastruktura v okrese Náchod a v okolí Kudowy Zdrój se mimo hlavní mezinárodní trasy vyznačuje mimo jiné úzkými vozovkami. Bývalé okresní silnice byly téměř v celé oblasti již od svého dokončení v první polovině dvacátého století osázené stromovím a mnohem později v důsledku nárůstů automobilové dopravy zpevňovány a rozšiřovány jen na úkor "měkkých" krajnic. Řada z nich je situována pod ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Cyklostezky v Kladském pomezí - III. etapa

Date du début: 30 avr. 2010, Date de fin: 30 déc. 2011,

Rozvoj cyklostezek a cyklotras zajišťuje město Náchod již od roku 2001. Postupně tak naplňuje koncepci rozvoje cyklistické dopravy v okrese Náchod z roku 1997, a to v návaznosti na polské části turistického regionu Kladské pomezí, který lze vymezit územím mezi městy Nové Město nad Metují, Náchod, Hronov, Kudowa Zdrój a Police nad Metují. V oblasti se nachází například náchodský zámek, rodný dům Al ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 
Silniční infrastruktura v okrese Náchod a v okolí Kudowy Zdrój se mimo hlavní mezinárodní trasy vyznačuje úzkými vozovkami o nevhodných šířkových a směrových parametrech. Jsou poplatné době a účelu svého vzniku. Bývalé okresní silnice byly v první polovině dvacátého století téměř všechny osázené stromovím a později v důsledku nárůstů automobilové dopravy zpevňovány a rozšiřovány na úkor (měkých) ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 
Partnerská města Kudowa a Náchod leží v geograficky stejném prostředí. Oblast leží v úmoří Severního moře. Voda z kudowských potoků a řek teče do řeky Metuje, která ústí do Labe. Nečištěné odpadní vody z této oblasti znečišťují zmíněné řeky. Právě proto se samosprávy obou měst i organizace zabývající se vodním hospodářstvím dohodly na společných aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a v ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Cyklostezky v Kladském pomezí

Date du début: 31 mars 2008, Date de fin: 30 oct. 2010,

Po vstupu Česka a Polska do Schengenského prostoru 21.12.2007 je nezbytné řešit komunikační propojení obou sousedních zemí. Zatímco mezinárodní silnice pro automobilový provoz jsou již v turistickém regionu Kladské pomezí stabilizovány v dlouhodobě užívaných trasách, v místech přechodů na turistických stezkách, přes které jsou vedeny značené cykloturistické trasy, kvalitní komunikace schází. V oko ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 

Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa - Náchod

Date du début: 31 déc. 2008, Date de fin: 30 mai 2010,

Kudowa i Náchod leží ve stejné geografické poloze - Náchodsko-Kudowská nížina - a v současnosti se tato dvě města z hlediska ekologického jeví jako jeden městský celek. Proto si města, svázaná podepsanou partnerskou dohodou, dohodla společnou potřebu shodných ekologických aktivit, protože takto jsou maximálně efektivní. Projekt "Třídění komunálních odpadů v evropském města Kudowa - Náchod" odráží ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa

Date du début: 30 juin 2009, Date de fin: 30 déc. 2009,

Rozvoj cyklostezek a cyklotras zajišťuje město Náchod ve městě a nejbližším okolí již od roku 2001.Postupně tak naplňuje koncepci rozvoje cyklistické dopravy v okrese Náchod z roku 1997, a to v návaznosti na polské cyklotrasy. Spolu s okolními obcemi se v roli vedoucího partnera podílí rovněž na stavbách dalších cyklostezek v části turistického regionu Kladské pomezí, kterou lze vymezit územím me ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 

Informace - turistika - ekologie

Date du début: 31 mai 2007, Date de fin: 29 avr. 2008,

Projekt je zaměřen na rozšíření turistického informačního systému cyklistické a naučné stezky v náchodské zámecké oboře a v přírodní rezervaci Peklo. Jedná se o kompletní výrobu celkem čtyř informačních tabulí určených k dovybavení míst velmi navštěvovaných jak místními obyvateli z obou stran hranice, tak i domácími a zahraničními návštěvníky. Tabule budou vyrobeny podle technického nákresu v míst ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Zastavte se u nás

Date du début: 1 janv. 2006, Date de fin: 30 août 2006,

Projekt používá nejoblíbenější formy poskytování informací - internet a CD rom. Pomocí těchto dvou reklamních technik nabídne milionům uživatelů internetu a tisícům vyznavačů počítačové techniky aktivní trávení volného času v zachovalé přírodě na Náchodsku a v gmině Kudowa Zdrój. Vzrůstající obliba cykloturistiky nasměrovala volbu na propagaci cyklistických tras. Celkem pět okruhů protínajících če ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Velkého Poříčí. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, Běloves (hraniční přechod) – Velké Poříčí – Malá Čermná (hraniční přechod) dostavbou cyklostezky v úseku obce Velké Poříčí. Přímo navazuje na stavby úseků na k.ú. Náchoda a Kudowy Zdrój. Náchod, Velké Poříčí ai Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do i ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Náchoda. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, centrum - hraniční přechod Běloves. Navazuje na stavby úseků Malé Poříčí - Velké Poříčí, Velké Poříčí - Malá Čermná a Kudowy Zdrój. Náchod i Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do infrastruktury, která je využívána místními občany i turisty obou států, což ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Náchoda. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, Běloves (hraniční přechod) – Velké Poříčí – Malá Čermná (hraniční přechod) dostavbou cyklostezky v úseku Náchod (Malé Poříčí) – Velké Poříčí. Přímo navazuje na stavby úseků na k.ú. Velkého Poříčí a Kudowy Zdrój. Náchod i Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice ...
Voir le projet

 4