Rechercher des projets européens

7 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Hochwasserschutz und Beseitigung der Hochwasserschäden in Hrádek n. N. – Zittau

Date du début: 31 déc. 2011, Date de fin: 30 déc. 2013,

Das Ziel des Projektes besteht in der Durchfüh-rung von Maßnahmen zur Beseitigung der durch das Hochwasser im August 2010 verursachten Schäden und zur Verbesserung der Bedingungen für das grenzübergreifende Krisenmanagement. Das Vorhaben setzt folgende Schwerpunkte: - Rekultivierung der Neißewiesen im Bereich des Dreiländerecks, welche durch das Hochwasser zerstört wurden, - Erhöhung der Kapazität ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
... aktivit. Obsahem projektu na české straně bude rekonstrukce hlavní přístupové komunikace k hraničnímu přechodu v Hrádku nad Nisou do Polska směrem na město Bogatynia. V rámci projektu bude rekonstruován povrch komunikace a souvisejících chodníků, bude obnoveno odvodnění komunikace a provedena modernizace veřejného osvětlení podél komunikace. Při úpravě křižovatky Donín budou, pro zvýšení bezpečnos ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n.N. (CZ) - Bogatynia (PL)

Date du début: 30 avr. 2008, Date de fin: 27 févr. 2011,

Města Hrádek n.N.a Bogatynia leží v turisticky zajímavé oblasti Trojzemí v blízkosti řady turistických cílů a zároveň na trase, po které zahraniční návštěvníci projíždí dále do vnitrozemí. V nabídce pro tuzemské i zahraniční návštěvníky chybí nabídka využití volného času při návštěvě či rekreaci regionu především v případě špatného počasí. Cílem projektu je takovou společnou nabídku vytvořit. V H ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Stromy v Trojzemí

Date du début: 30 avr. 2006, Date de fin: 29 avr. 2007,

Projekt je zaměřen na zlepšení životního prostředí - ochranu přírody a práci s veřejností, zároveň nepřímo na rozvoj cestovního ruchu. V rámci projektu jsou plánovány následující aktivity: 1. geodetické zaměření jedné z nejstarších dubových alejí ve Střední Evropě, podél cyklotrasy Žitavská ulice-Trojzemí-Bogatynia 2. zpracování dendrologických posudků pro stromy v aleji na české i polské stran ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Projekt vytváří a podporuje systematickou práci Svazku tří měst Malý trojúhelník, přispívá k založení a rozvoji spolupracujících systémů na obou stranách hranice. Společným cílem je zmírnit okrajový charakter této oblasti Trojzemí a tím zlepšit kvalitu života. Projekt je zaměřen na realizaci společného rozvojového plánu Svazku tří měst a snahou je rozvoj hospodářského potenciálu našeho sociálně ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Ekologická výchova v česko-polském pohraničí

Date du début: 30 avr. 2006, Date de fin: 30 mars 2007,

Projekt řeší vzdělávání žáků základních a mateřských škol v oblasti problematiky životního prostředí na obou stranách hranice. Jedním z cílů projektu je naučit vnímat v souvislostech, ve vzájemné harmonii používat cit i rozum, a chovat se odpovědně ke světu, lidem a přírodě. Důležitá je vlastní zkušenost a prožitek, protože teprve to, co blíže poznáme, dokážeme lépe vnímat a účinně chránit. Důraz ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Terminál přeshraniční veřejné dopravy

Date du début: 31 déc. 2004, Date de fin: 29 nov. 2006,

Předmětem projektu je vybudování přeshraničního terminálu veřejné dopravy s cílem integrovat autobusovou a železniční dopravu v rámci Svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia-Hrádek nad Nisou-Zittau. Terminál autobusové dopravy bude umístěn v areálu příhraničního vlakového nádraží v Hrádku nad Nisou. Dojde tak k intergraci přeshraničních autobusových linek z Zittau a Porajówa a železniční dopravy na ...
Voir le projet

 2