Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Partnerská města Kudowa a Náchod leží v geograficky stejném prostředí. Oblast leží v úmoří Severního moře. Voda z kudowských potoků a řek teče do řeky Metuje, která ústí do Labe. Nečištěné odpadní vody z této oblasti znečišťují zmíněné řeky. Právě proto se samosprávy obou měst i organizace zabývající se vodním hospodářstvím dohodly na společných aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a v ...
Voir le projet

 2