Rechercher des projets européens

20 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

eljub Europäische Literatur-Jugendbegegnung 2016

Date du début: 1 janv. 2016, Date de fin: 31 déc. 2016,

The European literature youth meetings 2016 are open to young people from seven different Central European countries to promote networking and interaction. The focus is on the exchange of ideas and experience on project days that take place in Lower Austria and Vienna. Youngsters from Danube region countries can network and learn about Europe’s shared heritage through the study of literature. Part ...
Voir le projet

 7

 TERMINÉ 

Cooking Together

Date du début: 1 sept. 2014, Date de fin: 31 août 2016,

The Champagne-Ardenne Region and the Vysocina Region closely cooperate in the framework of European decentralized cooperation. A partnership convention was signed in 2006. Education is one of the most important stages of cooperation between the two Regions. Both the Champagne-Ardenne Region and the Vysocina Region are competent regarding education and training. The Champagne-Ardenne Region and th ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Europäische Literatur-Jugendbegegnung 2015

Date du début: 1 janv. 2015, Date de fin: 31 déc. 2015,

The European literature youth meetings 2015 are open to young people from seven different Central European countries to promote networking and interaction. TThe focus is on the exchange of ideas and experience on project days that take place in Lower Austria and Vienna. Youngsters from Danube region countries can network and learn about Europe’s shared heritage through the study of literature. Par ...
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 
Voir le projet

 6

 TERMINÉ 
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Reduktion des Energiebedarfs (SEN)

Date du début: 4 oct. 2010, Date de fin: 30 déc. 2012,

Voir le projet

 3

 TERMINÉ 
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Enhancing Innovation in Pre-Commercial Public Purchasing Processes (PreCo)

Date du début: 1 nov. 2009, Date de fin: 31 déc. 2011,

The overall objective of this action is to support public authorities in undertaking pre-commercial procurement actions which stimulate innovation and citizen participations. For this purpose, we propose establishment of a thematic network for the development and adaptation of European wide models, frameworks and policy recommendations in the selected domain areas. In this project we focus on time ...
Voir le projet

 11

 TERMINÉ 

ADD ME! - Activating Drivers for Digital eMpowerment in Europe (ADD ME!)

Date du début: 1 nov. 2009, Date de fin: 31 oct. 2011,

ADD ME! is a pan European network bringing together into a common framework and learning environment – by means of a community of practice- the different social and institutional organisations that support or can support disadvantaged groups in becoming major beneficiaries of public services to which they are entitled. In this context, three main groups of people are being addressed:a) elderly poo ...
Voir le projet

 20

 TERMINÉ 

Chancengleichheit in regionalen und kommunalen Budgets (Gender Fokus)

Date du début: 22 oct. 2008, Date de fin: 29 juin 2011,

Für Österreich und Tschechien treten bzw. sind neue gesetzliche Regelungen, die den Bereich Chancengleichheit betreffen nun neu in Kraft getreten bzw. in Vorbereitung. Durch Vernetzung und regionalen Austausch soll das im Zielgebiet völlig unbekannte Thema bekannt gemacht werden und in den Kommunen fachlich begleitete Projekte durchgeführt werden. Ein generelles Ziel des Projektes ist Entwicklung, ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 
... Realizace konkrétních návrhů vzniklých na základě projektu SROP Turistika na koni a studie Turistika na koni zpracované v rámci Programu rozvoje Jihočeského kraje v roce 2004, která se stala vzorem pro ostatní kraje České republiky. Záměrem je vytvoření sítě jezdeckých středisek a jejich propojení v jižních Čechách a Horním a Dolním Rakousku přes nové turistické hraniční přechody. Za tím účelem ...
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 
Iq-Train aims at- supporting INTERREG-actors at all levels in their professional tasks and career by setting up and operating a userfriendly know-how-transfer-system- improving skills and attitudes of INTERREG-actors in the context of programmes, projects and interregional and intercultural joint development- strengthening the capabilities and competencies to meet the challenges coming along with ...
Voir le projet

 9

 TERMINÉ 

Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs (CZ.04.4.83/2.2.00.1/0029)

Date du début: 14 janv. 2005, Date de fin: 30 juil. 2007,

... Je třeba zdůraznit, že navrhovaná cyklotrasa je chápána jako jakási vstupní brána do kraje Vysočina a že zůstává otevřená pro další subjekty, které by se chtěly k této aktivitě připojit. Cílem není přepravit cyklisty z jednoho místa na druhé, cílem je vybudovat cestu, která umožní poznat krásy Vysočiny, prohloubit vztahy mezi sousedy a poznat jejich zvyky a obyčeje. Projekt je v souladu se sc ...
Voir le projet

 11

 TERMINÉ 

Severojižní propojení kraje Vysočina (CZ.04.4.83/2.2.00.1/0215)

Date du début: 8 sept. 2005, Date de fin: 13 juin 2007,

Tato žádost má za účel podpořit zpracování technických projektových dokumentací budoucích silničních staveb na trase nadregionální dopravní tepny Severojižního propojení kraje Vysočina, která v budoucnu zajistí adekvátní propojení regionů Dolní Rakousko, Jihočeský kraj a Vysočina. Projekty na území kraje Vysočina III/3853 Strážek – obchvat, vypracování technic ...
Voir le projet

 11

 TERMINÉ 
Projekt má přispět k rozvoji koňských stanic a jejich vybavení, které jsou nezbytné a k vybudování jezdeckých stezek tak, aby turisté na koních mohli bezproblémově naším krajem na koňských hřbetech putovat. Ve spolupráci s regionálními partnery (cílová skupina) pomůze rozvoji někde nového i někde již stávajícího turistického produktu - podnikání v oblasti jezdecké turistiky se zaměřením na ...
Voir le projet

 6

 TERMINÉ 
Cílem projektu je zmapovat jezdecké stezky a koňské stanice v kraji Vysočina. Z tohoto projektu by dále měla vzejít informační propagační brožura zabývající se popisem stávajích a připravovaných jezdeckých stezek a koňských stanic s označením poskytovaných služeb. Tento katalog vyjde jak v tištěné, tak také v elektronické podobě. Dalším výstupem budou informační semináře pro budoucí uživatele stez ...
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 

Realizace Mlynářské stezky (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0022)

Date du début: 31 janv. 2005, Date de fin: 30 mars 2006,

... řská stezka je tématická nadregionální cyklistická trasa, jejíž hlavním motivem je historie mlynářství. Navržená trasa, jejíž délka dosahuje cca 180 km, propojuje území dvou krajů a obvody osmi obcí s rozšířenou působností. Celá trasa začíná v Novém Městě na Moravě (zde se napojuje na Posázavskou cyklotrasu a na regionální cyklotrasu Jeseník - Znojmo). Navržená trasa překračuje hranice kraje Vyso ...
Voir le projet

 13