Rechercher des projets européens

2 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Interregionalt pedagogiskt utvecklingsarbete (STEPS)

Date du début: 30 avr. 2004, Date de fin: 29 juin 2006,

STEPS är ett projekt som handlar om att utforska och stimulera det egna berättandet och skapandet hos länets unga invånare.
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

project of the Jojk project (Förprojektering av Jojkprojekt)

Date du début: 31 août 2003, Date de fin: 30 déc. 2003,

De flesta som bor i detta område idag har en vag kunskap om jojk som kulturuttryck. De som arbetar inom kultursektorn har större kunskaper om musiktraditioner från andra kulturer i andra delar av världen än den samiska musiken – jojken. Det existerar således en stor brist på kunskap omkring jojk. Traditionellt är kunskapen att jojka något som har överförts muntligt från generation till generation ...
Voir le projet

 1