Rechercher des projets européens

12 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Akcent@com

Date du début: 30 juin 2013, Date de fin: 29 avr. 2015,

Projekt chce zlepšit CBC SŠ na CZ - PL hranici v rámci 6 euroregionů (Nisa-Nysa, Glacensis, Praděd-Pradziad, Beskydy-Beskidy, Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński, Silesia). Projekt je zaměřen jednak na překonávání stereotypů a také na poukázání na možnost lepšího uplatnění na trhu práce prostřednictvím interpersonální, mezikulturní a jazykové komunikace.Na základě připraveného dotazníku bude vytvoře ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 
... epodařio vyřešit hodně problémů, které nadále komplikují realizaci přeshraničních aktivit. Odpověí na jejich problémy může být vznik EuroInstitutu - ''neutrální platformy'' spolupráce mezi různými subjekty aktivními v pohraničí, která by eliminovala neždádoucí důsledky existence hranic při použití poradensko-školících akivit. EuroInstitut, který by v tomto projektu byl formou budování a testování ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
... e qualification structure, mainly for the target groups of employees and unemployed and by thath create the conditions to improve social incorporation. Form the crossborder partnership of educationg institutions in lifelong learning Achievements: Together we formed ed ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Together for inovations (Spoločne pre inovácie)

Date du début: 30 juin 2010, Date de fin: 30 déc. 2012,

Make the cooperation between border regions in support of inovative business more intensive, improve the info database of companies and by that create the conditions for suistainable economic development of regions Achievements: During the project implementation An anal ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 

Don´t be affraid of business (Neboj se podnikání)

Date du début: 31 juil. 2010, Date de fin: 30 juil. 2012,

The aimd of project is to create modern crossborder training tools to support the beginning businessmans and extension the business to neighbor state Achievements: All the project objectives have been achieved. The main objective of the project was to create a modern cr ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Strenghten of crossborder cooperation from Slovakia and Czech republic in global development education, increase the awareness in global ecologic problems, "green thinking", strenghten the feeling of common responsibility and integration of youth on both sides of border Achievements: ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Create new and improve existing cooperation in educating representatives as an inovative instrument to support cooperation in SK-CZ boder regions. Achievements: The main objective of the project was to create new and enhance existing cooperation in education, economic d ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Business bez hranic

Date du début: 31 août 2008, Date de fin: 30 août 2010,

Projekt simulační hry Business bez hranic naplňuje potřebu vybudování a rozvoje partnerství při vzdělávání v oblasti podnikání na česko-polském příhraničí. Projekt zároveň reaguje na přetrvávající stereotypy a obavy z podnikání v sousední zemi. Koncept simulační hry je zaměřen na prohloubení česko-polských vztahů v oblasti podnikání. V tomto případě se jedná o pilotní přístup k potenciální skupině ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Akademie přeshraničního vzdělávání na Těšínském Slezsku

Date du début: 31 juil. 2005, Date de fin: 29 avr. 2007,

Cílem projektu je zřídit Akademii přeshraničního vzdělávání. V rámci projektu chceme uskutečnit 12 dvou až čytřdenních seminářů pro účastníky z obou stran hranice v okolí Euroregionu (ER) Těšínského Slezska. Projekt je realizován ve spolupráci a s oficiální podporou ER. Bude realizováno 6 druhů seminářů pro 5 cílových skupin. Semináře budou tématicky zaměřeny na praktické aspekty regionální ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Analýza postupů DVPP v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński

Date du début: 31 mai 2006, Date de fin: 29 nov. 2006,

Projekt Analýza postupů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v Euroregionu TS-ŚC řeší strukturální problém přeshraniční spolupráce na úrovni euroregionu. Stávající partnerská síť zahrnuje širokou paletu organizací z jejichž spolupráce vznikl dlouhodobý záměr integrace vzdělávacích aktivit souběžných s působením žadatele v regionu. Aktuální projekt má za cíl překonat nesoulad metodick ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Steps towards change

Date du début: 1 sept. 2011,

The project STEPS TOWARDS CHANGE involves 9 organisations from Europe, 3 from Asia, 3 from Africa and 3 from Latin America that host and send volunteers with fewer opportunities. All partner organisations are involved in EVS or other volunteering programmes. In each partner organisation, a team of 5 - 20 youth workers will work with a group of 10 - 30 young people with fewer opportunities, who are ...
Voir le projet

 18

 TERMINÉ 
... ent of CB projects). The transfer took place within the TEIN which aims to facilitate the acquisition of key competences through vocational training. The tool was exported from the Euro-Institut to 4 other border areas (involving 7 partners).The innovative tools were developed by the Euro-Institut & successfully applied at the FR-DE-CH border. Within the transfer the tools were adapted to the diff ...
Voir le projet

 9