Rechercher des projets européens

9 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 

Regionalimpuls Landesausstellung 2009 (REILA 2009)

Date du début: 28 mai 2008, Date de fin: 29 avr. 2011,

Zum ersten Mal richtet das Land Niederösterreich eine grenzübergreifende Landesausstellung aus. Gemeinsam mit dem Kreis Vysočina in Tschechien wird im Jahr 2009 die Schau mit dem Titel Österreich - Tschechien in den drei Städten Horn, Raabs und im grenznahen Telč gezeigt. Die gemeinsame Geschichte beider Länder sowie des Waldviertels und der Böhmisch-Mährischen Höhen stehen im Mittelpunkt. Die Öff ...
Voir le projet

 7

 TERMINÉ 
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

zentace jižních Čech ve Vídni (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0340)

Date du début: 31 mars 2006, Date de fin: 30 déc. 2006,

... ude prezentovat i Jihočeský kraj, tento projekt je tedy zaměřen na prezentaci jižních Čech ve spolupráci s partnerskou organizací v Dolním Rakousku - Destination Waldviertel. Předkladatel projektu v rámci dlouhodobé přeshraniční spolupráce prezentuje také nabídku sousedních regionů z Rakouska či Bavorska. Prezentace při této akci bude probíhat ve spolupráci s dolnorakouskou oblastí Waldviertel.
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Pohádkové království, rozprostírající se na jih od Prahy, plánuje se svým rakouským partnerem založení a otevření tří pohádkových kanceláří na území Rakouska. Každá z kanceláří bude mít svůj logotip, podobně jako 110 pohádkových kanceláří na českém území. Hlavním produktem bude speciální vandrovní knížka (určená pro záznamy vandrování - sbírání razítek), obsahující tato tři zastavení v Rakousku a ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
... až do srpna 2006 po Evropských pěších dálkových cestách, označených jako cesty E1 až E11. Ve dnech od 2.9. do 10.9. proběhne v regionu jižních Čech tzv. cílový týden (destination week, Zielwoche) ve kterém je pro návštěvníky v Českých Budějovicích a v celém Jihočeském kraji připraven bohatý turistický program, včetně turistických pochodů, prohlídek četných historických památek, koncertů a dal ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Cílem projektu je zmapovat jezdecké stezky a koňské stanice v kraji Vysočina. Z tohoto projektu by dále měla vzejít informační propagační brožura zabývající se popisem stávajích a připravovaných jezdeckých stezek a koňských stanic s označením poskytovaných služeb. Tento katalog vyjde jak v tištěné, tak také v elektronické podobě. Dalším výstupem budou informační semináře pro budoucí uživatele stez ...
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 

řeshraniční regionální produkty cestovního ruchu (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0082)

Date du début: 30 avr. 2005, Date de fin: 30 mars 2006,

Projekt je zaměřen na spolupráci regionů jižní Čechy, Horní Rakousko a Dolní Rakousko v oblasti cestovního ruchu - spolupráce bude spočívat předešvím v tvorbě společných přeshraničních turistických produktů. Při společných trilaterálních jednáních - workshopech budou obě strany podrobně seznámeny s turistickou nabídkou vhodnou pro přeshraniční propojení a bude navržen postup společné tvorby, reali ...
Voir le projet

 3