Rechercher des projets européens

2 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Nowadays when the working tools are changing so fast and knowledge and skills acquired during the basic training are not sufficient through the whole period of the professional life, lifelong learning is indispensable - the police officers is obliged to train and upskill through the whole service. In accordance with the order of the Minister of Internal Affairs dated 19.06.2007 on the specific ru ...
Voir le projet

 7

 TERMINÉ 
przynoszące rezultatów działania edukacyjne głownie kandydatów na kierowców, a także represja wobec naruszających przepisy ruchu drogowego skłoniły do opracowania projektu pt. „Edukacja i współdziałanie – bezpieczeństwo komunikacji Euroregionu”. Ma on na celu nawiązanie bezpośredniej współpracy policji powiatu bialskiego rejonu brzeskiego oraz władz samorządowych i instytucji pracujących na rzecz ...
Voir le projet

 3