Rechercher des projets européens

7 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Syftet med projektet är att stimulera regional utveckling i Kvarkenregionen. Projektet ska kartlägga och analysera de förändringar som sker på regional nivå i Österbotten och Västerbotten. Objekt för undersökningen är mobiliseringen av medborgarnas intresse för samhällsutvecklingen när regionala reformer förändrar regionindelning och regionala uppgifter. På lång sikt är avsikten att skapa ett Kvar ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Projektet avser att förverkliga ett Botnia-Atlanticainstitut som ska bli en resurs för regionala aktörer. Institutet ska bidra till regional och lokal utveckling genom ett gränsregionalt lärande. Stödmottagarna har stöd för etableringen av institutet i universiteten och regionerna. Projektet ska också bedriva jämförande tillämpad forskning inom tre olika teman: småkommunernas utmaningar och möjlig ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 
Projektet ska arbeta med gränsöverskridande samverkan för att på ett nytt och innovativt sätt utveckla kvarkenregionens äldrevård och äldreomsorg. Projektet ska i ett nätverk utveckla forskning, utbildning, databasen Gerda och ett resurscentrum
Voir le projet

 9

 TERMINÉ 
Utifrån erfarenheter från pågående UniNetprojekt ska man utveckla en ny typ av infrastruktur som ger smidigare möjligheter till kommunikation mellan länderna, en sk. Kvarken Community. Infrastrukturen används i första hand mellan olika högskoleenheter och organisationer i Kvarkenregionen men under kommande strukturfondsperioden även av samarbetspartners i kommuner och näringsliv.
Voir le projet

 7

 TERMINÉ 
Universiteten och högskolorna i Kvarkenregionen agerar tillsammans i en strategisk allians genom UniZon Kvarken-projektet. Projektet ger det över tjugoåriga högskolesamarbetet över Kvarken ny stadga och nytt innehåll inom flera vetenskapsgrenar. UniZon Kvarken bedriver och initierar forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt mellan parterna och lanserar universitetszonen gränsregionalt, nati ...
Voir le projet

 13

 TERMINÉ 
The GEBP network will encourage education, businesses and the community to work together for mutual benefit and will foster closer links between these parties in order to develop long-term co-operation and provide the opportunity for young people to acquire the entrepreneurial skills required for employment.The involved organisations will work together to assemble and build work-related-learning m ...
Voir le projet

 29

 TERMINÉ 
Ett mål är att projektet skall bidra till att bygga upp ett virtuellt kompetenscentrum inom problemområdet "sjuka hus". Personer som arbetar med skadesanering, byggnadsteknik, kemister, yrkeshygieniker, läkare och sociologer skall samarbete inom centret
Voir le projet

 9